Krinner skruvfundament

G-Serie

Skruvfundament som tillåter fixering med skruv.

Skruvfundamenten i G-serien är utrustade med ett, tre eller fyra gängade skruvhål för fixering. De passar perfekt för snabba permanenta eller temporära montage av både runda och fyrkantiga stolpar vid projekt som stängsel, skyltar, stolpar mm.

  • Mutter: DIN EN ISO 4032 – 5
  • Genomgående svetsad gänga
  • Beläggning: varmförzinkad enligt DIN EN ISO 1461

Installation vid tjäle i marken

Är det tjäle i marken måste installationsprocessen anpassas. Är tjälen i marken djupare än 5 cm måste man förborra minst samma diameter som skruvfundamentet är och tills man är igenom tjälen. För att vara säker på att få tillräcklig bärighet rekommenderas att en skruvlängd används som tillåter gängorna att få fäste under tjälen.

PRODUKTINFORMATION​

Applikationsområde

Dokument

Garanti

Krinners skruvfundament har fått bedömning Accepteras av Byggvarubedömningen. Läs mer om bedömningskriterierna här

 

Installationer med skruvfundament kan göras effektivt och med stor precision utan större åverkan på mark och andra närliggande föremål. Applikationer kan med fördel genomföras på svårtillgänglig och sluttande terräng som vid tex banvallar där man annars måste gräva och shakta i sluttning vilket är både tidskrävande och komplicerat. Krinner skruvfundament kan installeras oavsett väder även under vinterperioden med frost och snö.

Applikation med skruvfundament har oslagbara fördelar jämfört med betong. Processstegen är betydligt fler då man bygger med betongfundament; marken måste förberedas och grunden förstärkas innan betongen kan hällas i och förseglas. Sedan måste grunden torka några dagar innan den belastas. Med skruvfundament är installationstiden betydligt kortare. Installationen kan göras effektivt och hållbart utan några större förberedelser. Efter att grundpunkterna har mätts ut kan installationen påbörjas. Ofta tar installationen av skruvfundamenten bara en eller två dagar och installationen kan göras oavsett väder och temperatur. Grunden klarar belastning omedelbart efter installationen vilket innebär att projekt kan fortlöpa enligt tidsplanen.

Applikation med Krinner skruvfundament möjliggör grundläggning utan jordförsegling. Detta innebär att jordens ekosystem kan förbli ostört och att allt regnvatten som faller  på byggplatsen kan sippra ner i jorden under strukturen. Man undviker även skador på grödor och mark i området då inga kemiska medel används och eftersom inget grävarbete eller schaktning är nödvändig förblir området kring arbetsplatsen detsamma. Skruvfundament kan tas bort lika enkelt som de kan installeras och lämnar därför området i samma skick som innan
byggarbetet påbörjades. De kan även återvinnas eller återanvändas efter att byggnaden har demonterats.

Krinners skruvfundament har fått bedömning Accepteras av Byggvarubedömningen. Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Detta gör Byggvarubedömningen för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled.

Överblick över G-serie

G-SERIE

Nominal längd:

iNRE DIAMETER:

VIKT:

aRTIKELNUMMER

TEKNISKT DATABLAD:

G 68x550-1xM8

NOMINAL LÄNGD: 550 mm ​

INRE DIAMETER: 68 mm

VIKT: 1,60 kg

ARTIKELNUMMER: 21036

550 mm

68 mm

1,60 kg

21036​

G 68x650-1xM8

NOMINAL LÄNGD: 650 mm

INRE DIAMETER: 68 mm

VIKT: 1,90 kg

ARTIKELNUMMER: 21037

650 mm

68 mm

1,90 kg

21037

G 68x650-3xM8

NOMINAL LÄNGD: 650 mm

INRE DIAMETER: 68 mm

VIKT: 1,90 kg

ARTIKELNUMMER: 21038

650 mm

68 mm

1,90 kg

21038

G-SERIE

Nominal längd:

iNRE DIAMETER:

VIKT:

aRTIKELNUMMER

TEKNISKT DATABLAD:

G 76x800-4xM12

NOMINAL LÄNGD: 800 mm

INRE DIAMETER: 76,10 mm

VIKT: 3 kg

ARTIKELNUMMER: 24201

800 mm

76,10 mm

3 kg

24201

G 89x800-4xM12

NOMINAL LÄNGD: 800 mm

INRE DIAMETER: 88,90 mm

VIKT: 5 kg

ARTIKELNUMMER: 24205

800 mm

88,90 mm

5 kg

24205

G 89x1000-4xM12

NOMINAL LÄNGD: 1000 mm

INRE DIAMETER: 88,90 mm

VIKT: 6,10 kg

ARTIKELNUMMER: 24206

1000 mm

88,90 mm

6,10 kg

24206

G-SERIE

Nominal längd:

iNRE DIAMETER:

VIKT:

aRTIKELNUMMER

TEKNISKT DATABLAD:

G 89x1300-4xM12

NOMINAL LÄNGD: 1300 mm

INRE DIAMETER: 88,90 mm

VIKT: 7 kg

ARTIKELNUMMER: 24207

1300 mm

88,90 mm

7 kg

24207

G 114x1000-4xM16

NOMINAL LÄNGD: 1000 mm

INRE DIAMETER: 114,30 mm

VIKT: 8 kg

ARTIKELNUMMER: 24208

1000 mm

114,30 mm

8 kg

24208

G 114x1300-4xM16

NOMINAL LÄNGD: 1300 mm

INRE DIAMETER: 114,30 mm

VIKT: 11 kg

ARTIKELNUMMER: 24209

1300 mm

114,30 mm

11 kg

24209

BESTÄLL SKRUVFUNDAMENT

Vi hjälper dig att hitta rätt systemlösning för dina projekt

Relaterade skruvserier

hitta din installatör

krinner certifierade installatörer

Vi har ett stort nätverk av installatörer i hela Sverige. När du anlitar en Krinner installatör får du ditt jobb utfört av ett proffs som har erfarenhet av Krinners systemlösning med skruvfundament och installationsmaskiner. Din installatör kan hjälpa dig med projektering, beräkning och dimensionering av laster samt rådgivning inom mark- och jordförhållanden.  

Har du frågor om våra produkter

Tekniska frågor eller funderingar - Kontakta oss idag

Referenser

Referenser och projekt

Vi har haft privilegiet att arbeta med Krinners applikationsmetod på en mängd utmanande och spännande platser runt om i världen och har genom åren samlat på oss en bred portfölj med referenser, här ser du några av dem.

Hjälp med dina projekt

Krinners dimensioneringstabell

Vill du veta hur höga laster våra skruvfundament klarar? Vår fördimensioneringstabell kan hjälpa dig i dina projekt och ge dig en första uppskattning.