Skruvfundament till hus

Effektiv installation med krinner skruvfundament

Med skruvfundament skapar du en snabb, kostnadseffektiv och stark grundläggning för hus, servicehus, Attefallshus och fritidshus utan att störa befintliga byggnader. Dessutom ger det en flexibel el- och VVS-dragning då den inte är fastgjuten. 

Föregående
Nästa
Krinner skruvfundament

hus, servicehus, attefallshus, fritidshus

Ska du uppföra mindre bostadshus, Attefallshus och fritidshus måste du ofta förhålla dig till en tomt som till stor del redan är uppbyggd med anlagd trädgård. Med skruvfundament skapar du en snabb, kostnadseffektiv och stark grundläggning utan att störa befintliga byggnader. Dessutom ger det en flexibel el- och VVS-dragning då den inte är fastgjuten. 

Tidseffektiv grundläggning utan att gräva

Ofta tar installationen av skruvfundamenten bara några dagar dagar. Grunden klarar belastning omedelbart efter och resning och installation av byggnadselement  kan påbörjas. Inget tidskrävande grävarbete eller schaktning är nödvändig och man slipper kostsam bortforsling av material. 

Installation oavsett väder och temperatur

Krinner skruvfundament kan installeras oavsett väder även under vinterperioden med frost och snö. Är det tjäle i marken måste installationsprocessen anpassas. Är tjälen i marken djupare än 5 cm måste man förborra minst samma diameter som skruvfundamentet är och tills man är igenom tjälen. För att vara säker på att få tillräcklig bärighet rekommenderas att en skruvlängd används som tillåter gängorna att få fäste under tjälen.

En hållbar lösning

Krinners skruvfundament är den optimala lösningen för grundläggning då marken kan återställas helt utan att skada jordens ekosystem och regnvatten som faller på byggplatsen kan sippra ner i jorden under strukturen. Man undviker även skador på grödor och mark i området då inga kemiska medel används. Skruvfundament kan tas bort lika enkelt som de kan installeras och lämnar därför området i samma skick som innan byggarbetet påbörjades. De kan även återvinnas eller återanvändas.

Rekommenderade installationsmaskiner

Krinner KRD 30, KRB 250 och KRE 20

Rekommenderade skruvserier

Har du frågor om våra produkter

Tekniska frågor eller funderingar - Kontakta oss idag

BESTÄLL SKRUVFUNDAMENT

Vi hjälper dig att hitta rätt systemlösning för dina projekt

Applikationsområden

Relaterade tjänster

hitta din installatör

krinner certifierade installatörer

Vi har ett stort nätverk av installatörer i hela Sverige. När du anlitar en Krinner installatör får du ditt jobb utfört av ett proffs som har erfarenhet av Krinners systemlösning med skruvfundament och installationsmaskiner. Din installatör kan hjälpa dig med projektering, beräkning och dimensionering av laster samt rådgivning inom mark- och jordförhållanden.  

Krinner systemlösning

Installationsmaskiner

Vi erbjuder unika installationsmaskiner för applikationer med Krinners skruvfundament. Maskinerna är både designade och tillverkade av Krinner i Tyskland och uppfyller olika krav och har specifika fördelar. De är enkla att manövrera och extremt kraftfulla

Hjälp med dina projekt

Krinners dimensioneringstabell

Vill du veta hur höga laster våra skruvfundament klarar? Vår fördimensioneringstabell kan hjälpa dig i dina projekt och ge dig en första uppskattning. 

Miljöstandard

Krinner skruvfundament håller hög miljöstandard

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Detta gör Byggvarubedömningen för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled. Krinners skruvfundament har fått bedömning Accepteras av Byggvarubedömningen. Här kan du läsa mer om Byggvarubedömningen och bedömningskriterier