Krinner dimensioneringstabell

Behöver du Hjälp att räkna på lastvärden

Krinner Dimensioneringstabell

Vill du veta hur höga laster våra skruvfundament klarar? Vår fördimensioneringstabell kan hjälpa dig i dina projekt och ge dig en första uppskattning.  Ladda ner dimensioneringstabell här

hitta rätt Skruvfundament

Krinner har skruvfundament för en mängd olika applikationsområden. Våra hållbara skruvfundament installeras effektivt och säkert och kan belastas omedelbart.

Miljöstandard

Krinner skruvfundament håller hög miljöstandard

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Detta gör Byggvarubedömningen för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled. Krinners skruvfundament har fått bedömning Accepteras av Byggvarubedömningen. Här kan du läsa mer om Byggvarubedömningen och bedömningskriterier