Skruvfundament till Carport, garage och förråd

Effektiv installation med krinner skruvfundament

Vid bygge av carport, garage och förråd vill man gärna undvika att gräva upp redan etablerad kringliggande trädgård och förstöra plattsättning. Med Krinner skruvfundament kan installation göras tidseffektivt året om även med snö och tjäle i marken och helt utan betongplintar som tar lång tid att gräva ner.

Föregående
Nästa
Krinner skruvfundament

Carport, förråd och Garage

Att använda skruvfundament när man grundlägger för carport, garage och förråd är ett smidigt och hållbart alternativ eftersom man undviker att gräva upp uppfarten och eventuellt förstöra redan etablerad markläggning. 

Tidseffektiv grundläggning utan grävarbete

Ofta tar installationen av skruvfundamenten bara en eller två dagar. Grunden klarar belastning omedelbart efter installationen och byggnation kan påbörjas. Inget tidskrävande grävarbete eller schaktning är nödvändig och man slipper kostsam bortforsling av material. 

Installation oavsett väder och temperatur

Krinner skruvfundament kan installeras oavsett väder även under vinterperioden med frost och snö. Är det tjäle i marken måste installationsprocessen anpassas. Är tjälen i marken djupare än 5 cm måste man förborra minst samma diameter som skruvfundamentet är och tills man är igenom tjälen. För att vara säker på att få tillräcklig bärighet rekommenderas att en skruvlängd används som tillåter gängorna att få fäste under tjälen.

En hållbar lösning

Krinners skruvfundament är den optimala lösningen för grundläggning då marken kan återställas helt utan att skada jordens ekosystem och regnvatten som faller på byggplatsen kan sippra ner i jorden under strukturen. Man undviker även skador på grödor och mark i området då inga kemiska medel används. Skruvfundament kan tas bort lika enkelt som de kan installeras och lämnar därför området i samma skick som innan byggarbetet påbörjades. De kan även återvinnas eller återanvändas.

Installationsmaskiner

Installationsmaskin KRE 20 rekommenderas för installation av carport.

Rekommenderade skruvserier

Har du frågor om våra produkter

Tekniska frågor eller funderingar - Kontakta oss idag

BESTÄLL SKRUVFUNDAMENT

Vi hjälper dig att hitta rätt systemlösning för dina projekt

Applikationsområden

Relaterade tjänster

hitta din installatör

krinner certifierade installatörer

Vi har ett stort nätverk av installatörer i hela Sverige. När du anlitar en Krinner installatör får du ditt jobb utfört av ett proffs som har erfarenhet av Krinners systemlösning med skruvfundament och installationsmaskiner. Din installatör kan hjälpa dig med projektering, beräkning och dimensionering av laster samt rådgivning inom mark- och jordförhållanden.  

Krinner systemlösning

Installationsmaskiner

Vi erbjuder unika installationsmaskiner för applikationer med Krinners skruvfundament. Maskinerna är både designade och tillverkade av Krinner i Tyskland och uppfyller olika krav och har specifika fördelar. De är enkla att manövrera och extremt kraftfulla

Hjälp med dina projekt

Krinners dimensioneringstabell

Vill du veta hur höga laster våra skruvfundament klarar? Vår fördimensioneringstabell kan hjälpa dig i dina projekt och ge dig en första uppskattning. 

Miljöstandard

Krinner skruvfundament håller hög miljöstandard

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Detta gör Byggvarubedömningen för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled. Krinners skruvfundament har fått bedömning Accepteras av Byggvarubedömningen. Här kan du läsa mer om Byggvarubedömningen och bedömningskriterier