Krinner skruvfundament

u-Serie

Skruvfundament för snabbt och enkelt montage av träreglar och trästolpar.

Skruvfundament i U-serien är speciellt anpassade till de vanligaste dimensionerna av träreglar, perfekt till altan, staket och mindre plank. Finns i många olika utföranden med varierade längder och storlekar.

  • Beläggning: Varmförzinkad enligt DIN EN ISO 1461
  • Genomgående svetsad gänga
  • Patenterad konisk enhet hamrad från en rörlängd

Installation vid tjäle i marken

Är det tjäle i marken måste installationsprocessen anpassas. Är tjälen i marken djupare än 5 cm måste man förborra minst samma diameter som skruvfundamentet är och tills man är igenom tjälen. För att vara säker på att få tillräcklig bärighet rekommenderas att en skruvlängd används som tillåter gängorna att få fäste under tjälen.

*De angivna värdena för den möjliga externa bärförmågan bestämdes för jord: lerjord, halvfast (TL; TM). Informationen ges endast för ett första urval av möjliga skruvfundamentstyper på designnivå. Grunden för en slutlig grundkonstruktion är belastningstester på platsen samt en statisk verifiering av Krinner skruvfundamentens interna bärförmåga. Gällande lagstiftning och EU-föreskrifter och respektive statliga byggföreskrifter måste beaktas.

PRODUKTINFORMATION​

Applikationsområde

Dokument

Garanti

Krinners skruvfundament har fått bedömning Accepteras av Byggvarubedömningen. Läs mer om bedömningskriterierna här

 

Installationer med skruvfundament kan göras effektivt och med stor precision utan större åverkan på mark och andra närliggande föremål. Applikationer kan med fördel genomföras på svårtillgänglig och sluttande terräng som vid tex banvallar där man annars måste gräva och shakta i sluttning vilket är både tidskrävande och komplicerat. Krinner skruvfundament kan installeras oavsett väder även under vinterperioden med frost och snö.

Applikation med skruvfundament har oslagbara fördelar jämfört med betong. Processstegen är betydligt fler då man bygger med betongfundament; marken måste förberedas och grunden förstärkas innan betongen kan hällas i och förseglas. Sedan måste grunden torka några dagar innan den belastas. Med skruvfundament är installationstiden betydligt kortare. Installationen kan göras effektivt och hållbart utan några större förberedelser. Efter att grundpunkterna har mätts ut kan installationen påbörjas. Ofta tar installationen av skruvfundamenten bara en eller två dagar och installationen kan göras oavsett väder och temperatur. Grunden klarar belastning omedelbart efter installationen vilket innebär att projekt kan fortlöpa enligt tidsplanen.

Applikation med Krinner skruvfundament möjliggör grundläggning utan jordförsegling. Detta innebär att jordens ekosystem kan förbli ostört och att allt regnvatten som faller  på byggplatsen kan sippra ner i jorden under strukturen. Man undviker även skador på grödor och mark i området då inga kemiska medel används och eftersom inget grävarbete eller schaktning är nödvändig förblir området kring arbetsplatsen detsamma. Skruvfundament kan tas bort lika enkelt som de kan installeras och lämnar därför området i samma skick som innan
byggarbetet påbörjades. De kan även återvinnas eller återanvändas efter att byggnaden har demonterats.

Krinners skruvfundament har fått bedömning Accepteras av Byggvarubedömningen. Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Detta gör Byggvarubedömningen för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled.

Överblick över U-serie

U-SERIE

Nominal längd:

iNRE DIAMETER:

VIKT:

aRTIKELNUMMER

TEKNISKT DATABLAD:

U-60x550-71

NOMINAL LÄNGD: 550 mm ​

INRE DIAMETER: 60 mm

VIKT: 2,10 kg

ARTIKELNUMMER: 21030

550 mm

60 mm

2,10 kg

21030

U-60x730-71

NOMINAL LÄNGD: 730 mm

INRE DIAMETER: 60 mm

VIKT: 2,60 kg

ARTIKELNUMMER: 21031

730 mm

60 mm

2,60 kg

21031

U 60x730-91

NOMINAL LÄNGD: 730 mm

INRE DIAMETER: 60 mm

VIKT: 2,70 kg

ARTIKELNUMMER: 21032

730 mm

60 mm

2,70 kg

21032

U-SERIE

Nominal längd:

iNRE DIAMETER:

VIKT:

aRTIKELNUMMER

TEKNISKT DATABLAD:

U 60x730-111

NOMINAL LÄNGD: 730 mm

INRE DIAMETER: 60 mm

VIKT: 2,70 kg

ARTIKELNUMMER: 21033

730 mm

60 mm

2,70 kg

21033

U 60x865-91

NOMINAL LÄNGD: 865 mm

INRE DIAMETER: 60 mm

VIKT: 3,10 kg

ARTIKELNUMMER: 21034

865 mm

60 mm

3,10 kg

21034

U 60x865-111

NOMINAL LÄNGD: 865 mm

INRE DIAMETER: 60 mm

VIKT: 3,10 kg

ARTIKELNUMMER: 21035

865 mm

60 mm

3,10 kg

21035

BESTÄLL SKRUVFUNDAMENT

Vi hjälper dig att hitta rätt systemlösning för dina projekt

Relaterade skruvserier

hitta din installatör

krinner certifierade installatörer

Vi har ett stort nätverk av installatörer i hela Sverige. När du anlitar en Krinner installatör får du ditt jobb utfört av ett proffs som har erfarenhet av Krinners systemlösning med skruvfundament och installationsmaskiner. Din installatör kan hjälpa dig med projektering, beräkning och dimensionering av laster samt rådgivning inom mark- och jordförhållanden.  

Har du frågor om våra produkter

Tekniska frågor eller funderingar - Kontakta oss idag

Referenser

Referenser och projekt

Vi har haft privilegiet att arbeta med Krinners applikationsmetod på en mängd utmanande och spännande platser runt om i världen och har genom åren samlat på oss en bred portfölj med referenser, här ser du några av dem.

Hjälp med dina projekt

Krinners dimensioneringstabell

Vill du veta hur höga laster våra skruvfundament klarar? Vår fördimensioneringstabell kan hjälpa dig i dina projekt och ge dig en första uppskattning.