Servicehus

Föregående
Nästa
Krinner systemlösning

Servicehus, First Camp

Markförhållande: Sandjord
Yta på byggnation per hus: 162 m2
Dimensionerande last: 7,6 kN/m2
Egenvikt: 36 ton
Lösning med skruvfundament: 20 st. KSF V 114×2 000 => rekommenderat vridmoment: >5 500 Nm
Registrerat vridmoment: 6 000 – 8 000 Nm
Övrigt material: 8 st. HEA 160-balkar
Installationsmaskiner:
Borrning med KR D 30, några av hålen förborrades med Pre-Auger D100 L2 000 för att undvika allt för högt vridmoment då markens fasthet var högre än väntat. Installation av skruvfundament med installationmaskin KR D 30
Tid: Totalt 3 arbetsdagar exklusive utsättning.* Förborrning per hål uppskattas till 5 min.
Miljö: CO2 besparing på 90% jämfört med platta på mark vilket motsvarar 4,4 ton CO2 per hus, totalt för 2 st. hus 8,8 ton CO2. Detta motsvarar 3 700 mil med bil.

Fler bilder

Information

Byggår: 2019
Ort: Helsingborg

Användna skruvserier i projektet

Har du frågor om våra produkter

Tekniska frågor eller funderingar - Kontakta oss idag

BESTÄLL SKRUVFUNDAMENT

Vi hjälper dig att hitta rätt systemlösning för dina projekt

Krinner systemlösning

Installationsmaskiner

Vi erbjuder unika installationsmaskiner för applikationer med Krinners skruvfundament. Maskinerna är både designade och tillverkade av Krinner i Tyskland och uppfyller olika krav och har specifika fördelar. De är enkla att manövrera och extremt kraftfulla

hitta din installatör

krinner certifierade installatörer

Vi har ett stort nätverk av installatörer i hela Sverige. När du anlitar en Krinner installatör får du ditt jobb utfört av ett proffs som har erfarenhet av Krinners systemlösning med skruvfundament och installationsmaskiner. Din installatör kan hjälpa dig med projektering, beräkning och dimensionering av laster samt rådgivning inom mark- och jordförhållanden.  

Hjälp med dina projekt

Krinners dimensioneringstabell

Vill du veta hur höga laster våra skruvfundament klarar? Vår fördimensioneringstabell kan hjälpa dig i dina projekt och ge dig en första uppskattning. 

Miljöstandard

Krinner skruvfundament håller hög miljöstandard

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Detta gör Byggvarubedömningen för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled. Krinners skruvfundament har fått bedömning Accepteras av Byggvarubedömningen. Här kan du läsa mer om Byggvarubedömningen och bedömningskriterier