Småbåtshamn

Föregående
Nästa
Krinner systemlösning med installationsmaskiner, skruvfundament och markskruv

Småbåtshamn

Installationstekniken som ger mycket låga vibrationer hade avgörande fördelar i projektet i det naturkänsliga området med svåra förutsättningar. Metoden innebär att vattnet inte grumlades upp och blandades med den potentiellt förorenade sjöbotten – detta skulle annars kunna riskera att påverka och försämra vattenkvalitén.   

Förlängningsbara skruvfundament i V-serien gjorde att skuvens längd vid varje enskild infästningspunkt kunde anpassas efter exakta geotekniska  förhållanden.  

Markförhållande: Sjöbotten 
Lösning med skruvfundament:  KSF V-serie, 122 st skruvar 3-17 meter
930 meter HEA 200
Ca 1200 m2 trallFler bilder

Information

I samarbete med installationsbolaget Modern Grundläggning AB i Sundsvall och AFRY
Byggår: 2022

Användna skruvserier i projektet

Har du frågor om våra produkter

Tekniska frågor eller funderingar - Kontakta oss idag

BESTÄLL SKRUVFUNDAMENT

Vi hjälper dig att hitta rätt systemlösning för dina projekt

Krinner systemlösning

Installationsmaskiner

Vi erbjuder unika installationsmaskiner för applikationer med Krinners skruvfundament. Maskinerna är både designade och tillverkade av Krinner i Tyskland och uppfyller olika krav och har specifika fördelar. De är enkla att manövrera och extremt kraftfulla

hitta din installatör

krinner certifierade installatörer

Vi har ett stort nätverk av installatörer i hela Sverige. När du anlitar en Krinner installatör får du ditt jobb utfört av ett proffs som har erfarenhet av Krinners systemlösning med skruvfundament och installationsmaskiner. Din installatör kan hjälpa dig med projektering, beräkning och dimensionering av laster samt rådgivning inom mark- och jordförhållanden.  

Hjälp med dina projekt

Krinners dimensioneringstabell

Vill du veta hur höga laster våra skruvfundament klarar? Vår fördimensioneringstabell kan hjälpa dig i dina projekt och ge dig en första uppskattning. 

Miljöstandard

Krinner skruvfundament håller hög miljöstandard

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Detta gör Byggvarubedömningen för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled. Krinners skruvfundament har fått bedömning Accepteras av Byggvarubedömningen. Här kan du läsa mer om Byggvarubedömningen och bedömningskriterier