Markskruv för trädäck, staket, plank, stängsel och skyltar.


Nu sänker vi priserna för våra ÅF och installatörer på säsongens populäraste skruvfundament.

För Krinner är det viktigt att visa omtanke för vår omgivning och göra världen lite grönare. Vi vill också göra mer för våra återförsäljare och installatörer! För att säkerställa att du är konkurrenskraftig på en marknad med fortsatt höga råvaru- och transportpriser har vi beslutat att sänka våra nettopriser på vårens populäraste markskruv för bland annat trädäck, staket, plank, stängsel och skyltar.

Sänkta priser på skruvfundament U-serie

Perfekt markskruv för trädäck, staket och plank
 • Dimension 60x550-71
 • Dimension 60x730-71
 • Dimension 60x730-91
 • Dimension 60x730-111
 • Dimension 60x865-91
 • Dimension 60x865-111
Populär
markskruv trädäck staket plank
markskruv trädäck staket plank

Sänkta priser på skruvfundament G-serie

Passar för installation av stängsel och skyltar
 • Dimension 68x550-1xM8
 • Dimension 68x650-1xM8
 • Dimension 68x650-3xM8
 • Dimension 76x800-4xM12
 • Dimension 89x800-4xM12
 • Dimension 89x1000-4xM1
 • Dimension 89x1300-4xM12
 • Dimension 114-1000-4xM16
 • Dimension 114x1300-4xM16
Populär

Har du frågor om våra produkter

Tekniska frågor eller funderingar - Kontakta oss idag

Miljöstandard

Krinner skruvfundament håller hög miljöstandard

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Detta gör Byggvarubedömningen för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled. Krinners skruvfundament har fått bedömning Accepteras av Byggvarubedömningen. Här kan du läsa mer om Byggvarubedömningen och bedömningskriterier 

hitta rätt Skruvfundament

Krinner har skruvfundament för en mängd olika applikationsområden. Våra hållbara skruvfundament installeras effektivt och säkert och kan belastas omedelbart.

Krinner installatör

Vill du följa Krinner Nordic på vår resa eller connecta med oss?